Cennik

Usługi Koszt
Abonament* 400zł
*Usługi Fundacji w ramach abonamentu  dla Beneficjenta:
1. możliwość rozpoczęcia i prowadzenia swojej działalności gospodarczej pod osobowością prawną Fundacji,
2. nadzorowanie opiekuna nad prowadzoną dokumentacją rozliczeniową Beneficjenta z kontrahentem,
3. wydzielenie nieodpłatnego rachunku bankowego (subkonta bankowego), który będzie wykorzystany do rozliczenia uzyskanego przychodu przez Beneficjenta,
4. obsługa księgowa oraz opieka prawna,
5. świadczenie usług szkoleniowych w zakresie umiejętności otworzenia i prowadzenia biznesu i innych szkoleń niezbędnych dla adaptacji cudzoziemca w Polsce.
6. Pierwszą stałą miesięczną opłatę abonamentową, o której mowa w ust. 1 Beneficjent uiszcza przelewem z góry na podstawie wystawionej przez Fundację faktury VAT do 4 dni od daty akceptacji wniosku przez Fundację na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
7. Fundacja naliczy opłaty przekraczające pakiet abonamentu dla Beneficjenta za dodatkowe usługi świadczone w miesiącu kalendarzowym, w którym taka usługa została wykonana. Odrębna faktura VAT na dodatkowe usługi będzie wystawiona przez Fundację za miesiąc rozliczeniowy.
8. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty Fundacja nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie.
9. Beneficjent uiszcza stałą opłatę miesięczną także w przypadku zawieszenia usług biznesowych w ramach Fundacji, o którym mowa w Rozdziale VII.
10. Beneficjent obcokrajowiec ma możliwość otrzymania od Fundacji niezbędnych dokumentów dla załatwienia spraw wizowych w swoim kraju po opłaceniu dwumiesięcznego abonamentu.
 
Usługi dodatkowe Koszt
Wystawianie faktur bez firmy 10% (prowizja z podatkiem)
Usługa doradztwa prawnego 150zł/h
Usługa doradztwa podatkowego 150zł/h
Legalizacja pobytu dla cudzoziemców (doradztwo i pomoc w wypełnieniu wniosku) 200zł/wniosek

Numer konta

Bank Pekao SA
32 1240 2890 1111 0011 2847 2364

Tytuł wpłaty:
Opłata Abonamentowa

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Pracujesz lub rozwijasz własny biznes? Jesteś niezadowolony ze swoich dochodów? Nasz zespół doradców pomoże Ci zwiększyć Twój dochód. Jeśli szukasz wsparcia i chcesz rozpocząć z nami współpracę, skontaktuj się z nami już dziś!

pl_PLPolski